Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Βιολογικής Χημείας

To εργαστήριο Βιολογικής Χημείας του Ιατρικού Τμήματος ΑΠΘ, στα περίπου 70 χρόνια λειτουργίας του, εκπαιδεύει τους φοιτητές του Ιατρικού και Οδοντιατρικού Τμήματος στο αντικείμενο της Βιοχημείας και της Κλινικής Βιοχημείας. Πάντα με στόχο τη διάχυση της επιστήμης της Βιοχημείας, που παρουσιάζει αλματώδη εξέλιξη στο διάστημα αυτό, τα μέλη του Εργαστηρίου προσφέρουν παράλληλα μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε προγράμματα του Ιατρικού και άλλων Τμημάτων, υποστηρίζουν το έργο συνεργαζόμενων κλινικών του Ιατρικού Τμήματος και συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα και εκδηλώσεις σχετικές με το αντικείμενο.